Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi hoặc qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin thanh toán.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc sử dụng trang web của bạn thông qua việc sử dụng các công nghệ như cookie và web beacon. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang đã xem.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ với bạn về giao dịch, yêu cầu nhận xét và cung cấp thông tin liên quan.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn thông tin quảng cáo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi hoặc các đối tác liên kết, nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý nhận thông tin này.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua việc áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

  • Mật khẩu của bạn sẽ được mã hóa để ngăn chặn truy cập trái phép.
  • Chúng tôi sử dụng phần mềm mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân khi truyền qua mạng.
  • Chúng tôi duy trì chính sách nghiêm ngặt và quy trình nội bộ để bảo vệ thông tin cá nhân.

4. Chính sách riêng tư của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát chính sách quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho họ.

Đối với những dịch vụ có liên quan đến thanh toán và xử lý giao dịch, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cần thiết để hoàn thành giao dịch với các bên thứ ba liên quan, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết và tuân thủ các quy định pháp luật.