Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng trang web sbobetcasino-vn.top ('Trang web'). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng Trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, video, âm thanh và biểu tượng, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và các bên thứ ba.

Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối, công bố công khai hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

  • Bạn có quyền sử dụng Trang web chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web để tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự.

2. Bảo mật và thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi.

3. Trách nhiệm pháp lý

Trang web được cung cấp theo nguyên tắc 'như đã có' và 'như sẵn có'. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính sẵn có của bất kỳ thông tin nào trên Trang web hoặc được truy cập thông qua Trang web.

  • Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng thông tin trên Trang web.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web.